معرفی آموزشگاه پارسیان

آموزشگاه پارسیان، آموزشی با انگیزه انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و ارتقای سطح دانش آموزی تشکیل شد و با توجه به استقبال همشهریان، فضای آموزشی آن تاکنون گسترش یاقته است.

سیستم آموزشی پارسیان همواره متعهد به ارائه بالاترین سطح کیفی آموزش بوده است. لذا همکاران خود را از بین مجربترین و شایسته ترین مدرسین از طریق آزمون های متعدد و با دقت خاص انتخاب می نماید.

آموزشگاه پارسیان با فعالیت های فرهنگی و آموزشی و ارتقای سطح دانش آموزی در سال 1380 تأسیس شد.

کسب رتبه نمونه و مقام مدیر مربی نمونه استان و ارائه گواهی نامه بین المللی قابل ترجه در 148 کشور جهان با بیش از 14 سال سابقه درخشان با مجوز از سازمان فنی و حرفه ایی کشور در حال فعالیت است.